Pilotinis projektas sveikatos priežiūros įstaigose

Parengtas pilotinis projektas 2022-2024 m.

11/5/2021

Apklausos ir tyrimai Jungtinėje Karalystėje, JAV, Švedijoje, Italijoje, Australijoje patvirtina, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigose integruojami meno kūriniai ir meno veiklos, ne tik humanizuoja aplinką, lavina estetinę kompetenciją, bet ir gali teigiamai veikti pacientų ir personalo emocinę būseną, sumažinti nerimą, paskatinti komunikaciją ir teigiamas emocijas. Pilotinis projektas, kurį Dailininkų sąjungos fondas parengė kartu su partneriais, siekia užtikrinti meno prieinamumą institucinėje, sveikatos priežiūros aplinkoje ir sukurti meno programos modelį.

Ilgalaikis projekto tikslas yra inicijuoti sisteminius pokyčius, t.y. ne projektiniu, o programiniu principu plėtoti meno programas ir užtikrinti meno prieinamumą sveikatos priežiūros aplinkoje, todėl strateginis projekto partneris yra STRATA, Vyriausybės strateginės analizės centras. STRATA yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. STRATA projekto metu ne tik teiks ekspertinę paramą, identifikuojant galimybes ir iššūkius, kylančius siekiant sisteminio meno veiklų integravimo į sveikatos priežiūros sistemą, bet taip pat prisidės prie darbo su suinteresuotomis šalimis ir bandomosios inovatyvių sprendimų paieškos.

Profesionalaus meno kūrėjų įtraukimui ir kokybiško turinio atrankai pasitelktos didžiausios kūrėjų asociacijos - Lietuvos dailininkų sąjunga ir Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, bei didžiausius literatūros pristatymo renginius organizuojanti ir leidėjus vienijanti Lietuvos leidėjų asociacija.

Projekto veiklose numatyta poveikio vertinimo metodika - meno programos poveikių vertinimui numatyta taikyti mišrią poveikių vertinimo metodologiją, apimančią kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų bei instrumentų taikymą.

Parengiamasis projekto "Meno programa sveikatos priežiūros įstaigoje" etapas vykdomas 2021 m.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.