Ilga veiklos istorija leido sukaupti unikalią vertingų meno kūrinių kolekciją, kurioje tapytojų Antano Gudaičio, Augustino Savicko, Jono Švažo, Vinco Kisarausko, Algirdo Petrulio, Valentino Antanavičiaus, Algimanto Švėgždos, Romano Vilkausko, Arvydo Šaltenio, Algimanto Jono Kuro, Ričardo Vaitekūno, Lino Katino, Marijos Teresės Rožanskaitės, Rūtos Katiliūtės, Kazimiero Žoromskio, Šarūno Saukos, grafikų Stasio Krasausko, Rimtauto Gibavičiaus, Jūratės Stauskaitės, Elvyros Kairiūkštytės ir kitų žinomų Lietuvos menininkų darbai.

Eigirdas Vytautas
Kostas Dereškevičius
Autoportretas
Drobė, aliejus
Algimantas Kuras
Sutemos, 1985
Drobė, aliejus, 97x83
Kostas Dereškevičius
Aliutės namas, 1979
Drobė, aliejus
Kostas Dereškevičius
Namas Strakšiuose, 1977
Drobė, aliejus, 46x38
Algimantas Švėgžda
Natiurmortas su vynuogių šaka, 1983
Eugenijus Survila
Medžiai žiemą, 1963
Drobė, aliejus, 72x61
Vladas Karatajus
Džiuginėnų kaimo mergina, 1965
Drobė, aliejus, 76x52
Jonas Daniliauskas
Elvyra Kairiūkštytė
Saulė, mėnulis ir aš, 1989
Rūta Katiliūtė
Tiltas naktį, 1980
Drobė, aliejus, 81x100
Leonardas Tuleikis
Peizažas, 1973
Drobė, aliejus
Vladas Karatajus
Kaime, 1968
Drobė, aliejus, 73x92
Andrius Giedrimas
Mėlynas krūmas, 1987
Drobė, aliejus, 80x100
Kostas Dereškevičius
Langas, 1975
Drobė, aliejus
Kostas Dereškevičius
Moteris kambaryje, 1987
Drobė, aliejus, 92x81
Ieva Jackėnaitė
Tuščia gatvė, 1978
Drobė, aliejus, 55x75
Aloyzas Stasiulevičius
Vilniaus Universiteto ansamblis, 1983
Drobė, aliejus, 65x90
Linas Julijonas Jankus
Sena žvejo sodyba, 1982
Drobė, aliejus, 81x100
Raimondas Martinėnas
Ežeras naktį, 1977
Drobė, aliejus, 110x90
Elvyra Kairiūkštytė
Šventė, 1985
Spalvota litografija
Rimas Bičiūnas
Mergaitė stovinti balkone, 1975
Drobė, aliejus, 81x100
Algimantas Kuras
Rytui brėkštant
Kartonas, aliejus, 45x62
Vytautas Eigirdas
Trys Antanai, 1987
Drobė, aliejus, 60x90
Jūratė Bagdonavičiūnė
Transformatoriai, 1985
Drobė, aliejus, 100x116
Jūratė Bagdonavičiūnė
Ruduo
Drobė, aliejus
Vytautas Eigirdas
Autoportretas
Drobė, aliejus
Juzefa Čeičytė
Laikas, 1980
Kartonas, aliejus, 50x71
Romanas Vilkauskas
1949 m. interjeras, 1987
Drobė, aliejus