Katalogas pildomas...

GRAFIKA

Ilga veiklos istorija leido sukaupti unikalią vertingų meno kūrinių kolekciją, kurioje tapytojų Antano Gudaičio, Augustino Savicko, Jono Švažo, Vinco Kisarausko, Algirdo Petrulio, Valentino Antanavičiaus, Algimanto Švėgždos, Romano Vilkausko, Arvydo Šaltenio, Algimanto Jono Kuro, Ričardo Vaitekūno, Lino Katino, Marijos Teresės Rožanskaitės, Rūtos Katiliūtės, Kazimiero Žoromskio, Šarūno Saukos, grafikų Stasio Krasausko, Rimtauto Gibavičiaus, Jūratės Stauskaitės, Elvyros Kairiūkštytės ir kitų žinomų Lietuvos menininkų darbai.

Vytautas Eigirdas

Autoportretas

drobė, aliejus, 71x71

Jūratė Bagdonavičiūtė

Ruduo

drobė, aliejus, 85x105

Jūratė Bagdonavičiūtė

Ruduo

drobė, aliejus, 85x105

Jūratė Bagdonavičiūtė

Ruduo

drobė, aliejus, 85x105

Algimantas Kuras

Sutemos

drobė, aliejus, 97x83, 1985

Kostas Dereškevičius

Namas Strakšiuose

drobė, aliejus, 46x38, 1977

Jūratė Bagdonavičiūnė

Transformatoriai

drobė, aliejus, 100x116, 1985

Stasys Krasauskas

Vilniaus senamiesčio peizažas

drobė, aliejus, 70x70, 1975

Juzefa Čeičytė

Laikas

kartonas, aliejus, 50x71, 1980